BIRD’S WINGS IN FLIGHT IN THE SKY=CÁNH CHIM TRỜI

CÁNH CHIM TRỜI

Thầy Tuệ Sỹ

Photo Nha Su Toa Thien

Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc

Cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu

Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc

Một mùa thu một vạn tiếng kêu gào

Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc

Thở hơi dài cát bụi cuốn chiêm bao.

Bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc

Một lần đi là vĩnh viễn con tàu

Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng

Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu.

BIRD’S WINGS IN FLIGHT IN THE SKY

Ven Thich Tue Sy

A promise buried away a mourning

The bird kept flying in unending longing

In an instant echoed the corrosive soul

A thousand of cries rose up in a single season of fall

Fog and gusty winds persisted throughout the cold night

Driving away the dreams into the path of a dusty and sandy long sigh

Through the window stars were coming up on the other side of the hill

Once departed, the ship never kept still

To leave was to remember the silver hair blending in the afternoon

The eyes lingered on the drop of blood’s venturesome swoon

“Translated” by Wissai/NKBa’ December 29, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s