Prostate Cancer Tests ‘More Harm Than Good’ = Thử nghiệm chứng ung thư tuyến tiền liệt: “lợi ít hại nhiều”

Giới đàn ông xin đọc kỹ!

“Có không ít những nhầm lẫn tai hại trong trí phán đoán của các bác sĩ và trong quần chúng. Thử nghiệm chứng ung thư TTL đưa đến hậu quả LỢI BấT CậP HẠI”.

PROSTATE CANCER TESTS ‘MORE HARM THAN GOOD’

ABC October 27, 2012, 8:18 am

Source: http://au.news.yahoo.com/latest/a/-/latest/15231774/prostate-cancer-tests-more-harm-than-good/
A group representing Australian general practitioners says the risks of being screened for prostate cancer outweigh the benefits. In its latest book of preventative health guidelines, the Royal Australian College for GPs advises its members not to recommend prostate cancer screening to patients.

Professor Chris Del Mar from Bond University on the Gold Coast says the process is invasive and can lead to health problems.

“To find out whether you’ve got it involves an involved diagnostic procedures, a biopsy done through the rectum into the prostate,” Professor Del Mar said.

While there’s a 50 per cent chance men over the age of 60 will have the disease, Professor Del Mar says prostate cancer is entirely benign in most cases.

Professor Del Mar says if he had the disease, he would not want to know.

“The chances are – still – that it won’t ever shorten my life,” he said.

He says patients who are tested often develop serious infections, erectile dysfunction and urinary incontinence.

Professor Del Mar says he is concerned about public awareness campaigns encouraging men to be screened for prostate cancer.

“There’s a lot of confusion in the minds of GPs and the general public,” he said.

“Screening for prostate cancer ends up doing more harm than good.”

The college has always opposed screening for prostate cancer and says, increasingly, medical literature supports its position.

Thử nghiệm chứng ung thư tuyến tiền liệt: “lợi ít hại nhiều”

Nguồn: ABC ngày 27/10/2012

Một nhóm bác sĩ gia đình ở Úc châu cho hay việc đi thử nghiệm chứng ung thư tuyến tiền liệt (TTL) đem lại nhiều rủi ro hơn là có lợi. Quyển sách chỉ dẫn mới nhất về sức-khỏe-phòng- ngừa của Trường Y khoa Hoàng Gia Úc châu đã khuyên các bác sĩ của trường không khuyến khíchtiến hành việc thử nghiệm ungthư TTL cho các bệnh nhân của họ.

Giáo sư Chris Del Mar của Đại Học Bond University ở Gold Coast, tiểu bang Queensland cho hay quá trình thử nghiệm quả có xu hướng lan rộng tai hại và có thể dẫn đến nhiều hậu quả tệ hại cho sức khỏe. “Để chẩn đoán bệnh, người ta phải xét nghiệm qua đoạn cuối của ruột già để đi vào tuyến tiền liệt” Giáo sư Chris nói, “Có đến 50% đàn ông trên 60 tuổi mắc phải bệnh, và phần lớn bệnh ung thư TTL hoàn toàn không nguy hiểm”.

Giáo sư còn nói: “Nếu tôi mắc phải bệnh ấy, tôi không muốn biết, không thèm thử nghiệm. Và bệnh sẽ không bao giờ thâu ngắn đời tôi”.

Ông cho hay bệnh nhân một khi đã trãi qua thử nghiệm, thường bị nhiễm trùng trầm trọng, mô kích thích của dương vật bị rối loạn, không còn kiềm chế việc tiểu tiện nữa. Giáo sư còn cho hay sự quan tâm của ông về các cuộc vận động khuyến khích quần chúng nam giới đi thử nghiệm ung thư TTL.

“Có không ít những nhầm lẫn tai hại trong trí phán đoán của các bác sĩ và trong quần chúng. Thử nghiệm chứng ung thư TTL đưa đến hậu quả LỢI BấT CậP HẠI”.

Lập trường của Trường Y khoa Hoàng gia Úc châu luôn luôn phản bác việc xét nghiệm chứng ung thư TTL, và cho biết trong tương lai sẽ càng ngày càng có nhiều tư liệu y khoa ủng hộ quan điểm đứng vững này của Trường.

Chân Hỷ Điền Việt dịch

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s