If a Child Lives with Criticism – Khi đứa bé luôn bị la rầy

If a Child Lives with Criticism

Dorothy L. Nolte

 

If children live with criticism, they learn to condemn

If children live with hostility, they learn to fight

If children live with fear, they learn to be apprehensive

If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves

 

If children live with ridicule, they learn to be shy

If children live with jealousy, they learn  what envy is

If children live with shame, they learn to feel guilty

If children live with  tolerance, they learn to be patient

 

If children live with encouragement, they learn to be confident

If children live with praise,  they learn to appreciate

If children live with approval, they learn to like themselves

If children live with acceptance, they learn to find love in the world

 

If children live with recognition,  they learn to have a goal

If children live with sharing, they learn to be generous

If children live with honesty and fairness,

they learn what  truth and justice are

 

If children live with security, they learn to have faith in themselves and  in those around them

If children live with friendliness, they learn that  the world is a nice place in which to live

 

If children live with serenity, they learn to have peace of mind

With what are your children living?

If children live with serenity, they learn to have peace of mind

With what are your children living?

Milkcrate kid-bad father in heavy traffic motorbike

Khi đứa bé luôn bị la rầy

 

Nếu con trẻ sống trong chỉ trích, chúng sẽ học lên án kẻ khác

Nếu con trẻ sống trong thù địch, chúng sẽ học chống đối

Nếu con trẻ sống trong sợ hải, chúng sẽ học bài học e ngại cả đời

Nếu con trẻ sống trong tình thương hại, chúng sẽ thấy mình luôn đáng tội nghiệp

 

Nếu con trẻ sống trong chế giễu, chúng sẽ luôn nhút nhát

Nếu con trẻ sống trong ganh tỵ, chúng sẽ học đua đòi

Nếu con trẻ sống trong nhục nhã, chúng sẽ cảm thấy mình luôn có tội

Nếu con trẻ sống trong tinh thần rộng lượng, chúng sẽ học được đức kiên nhẫn

 

Nếu con trẻ được động viên thường xuyên và đúng mức, chúng sẽ tự tin hơn

Nếu con trẻ sống trong ngợi khen, chúng sẽ luôn đối đãi mọi người  trân quý với lòng biết ơn

Nếu con trẻ sống trong sự tán đồng, chúng sẽ yêu chính mình hơn

Nếu con trẻ sống trong môi trường được mọi người thương nhận,

chúng sẽ hiểu ra là có tình yêu chân thật  trong thế gian nầy

 

Nếu con trẻ sống trong sự thừa nhận của mọi người, chúng sẽ sống có mục đích

Nếu con trẻ sống trong tình san sẻ đỡ nâng, chúng sẽ học được đức rộng lượng

Nếu con trẻ sống trong ngay thẳng và công bằng, chúng sẽ hiểu thế nào là sự thật, thế nào là công lý

 

Nếu con trẻ sống trong sự an toàn, chúng sẽ có niềm tin trong lòng và với mọi người chung quanh

Nếu con trẻ sống với tình bằng hữu, chúng sẽ hiểu được thế giới nầy là nơi đáng sống

Nếu con trẻ sống trong thanh thản, chúng sẽ có tâm an.

Này anh chị, con của anh chị sống trong môi trường nào vậy?

 

Chân Hỷ Điền Viêt dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s